ramecek
hlavicka
ramecek
ramecek

Reálná jednotka


10th Mountain Division (Light Infantry)

2nd Brigade, 2nd Battalion, 14th Infantry Regiment, A Company
"GOLDEN DRAGONS"

motto: "The Right of the Line!"


The Golden Scale

Za starých časů, kdy svět byl ještě mladý, vyráželi objevitelé do neznámých divokých končin, zahalených rouškou neznáma a neurčita. Jejich návraty se pak nesly v duchu umně vyprávěných dobrodružných příběhů, plných jejich zážitků a zkušeností.

Kresliči map bezdyšně bořili své vrásčité prsty do tmavých míst svých nákresů, jež reprezentovaly dosud neprobádaná místa. Tato temná místa pro ně byla symbolem neznámých nebezpečí a vyvolávala v nich nemyslitelnou hrůzu. Dech tajíce, ptali se dobyvatelů: „A co jest zde?“ Objevitelé, mnohdy neznalí odpovědi, si zvykli odvětit:

"Ó, zde žijí draci!"

Dnešním dnem máme celý svět zmapován do nepředstavitelných detailů. Namísto statečných posádek lodí, proplouvajících zpěněnými brázdami moří a oceánů, obíhají satelity nebeské výše a jako pavoučci spřádají tenoučké pavučinky svých drah kolem Země.

Přesto však svět nepřestal postrádat nejistotu a nebezpečí a stále se dovolává kuráže. Již to nejsou kresliči map se svými temnými plochami nedokončených mapových črt, kdo žádá dobyvatele, co vyrazí vstříc neprobádanému, nýbrž národy volají po neohrožených mužích, kteří se stejným odhodláním, smyslem pro povinnost a ctí naopak zůstanou a budou bránit zemi jim dávno známou.

A až se národ zeptá, kde takové muže hledat, my bez váhání odpovíme:

"Zde žijí ti draci!"

Dračí křídla vyletí až tam, kam sahají vrcholky nejvyšších hor a ještě dál. Dračí pařáty jsou ostřejší a silnější, než drápy ledního medvěda. Jediné jeho slabé místo, kde jej příroda zbavila jedinečnosti, je pod dračí šupinou.

Vezmi s sebou tuto zlatou minci a měj ji stále při sobě, jako šupinu na ochranu tvého jediného zranitelného místa. Však když nastane čas, neměj strach odhodit minci jako první, dříve než by tví bratrští draci byli nuceni odhalit svá slabá místa, a ukaž neskrytě všem, kdo je dnes hoden toho být nazýván:

"Zlatým Drakem"


Historie 10th Mountain Division

V listopadu roku 1939 napadl Sovětský svaz Finsko. Finští vojáci, kteří operovali na lyžích, zničili dvě tankové divize a velmi tak pokořili Sovětský svaz.
Charles Minot „Minnie“ Dole, prezident Národní lyžařské patroly (obdoba horské služby), v tom viděl perfektní příklad pro US Army...

Pro více informací čtěte sekci Historie.


Divizní nášivka

10th Mountain Division Patch.

Ramenní nášivka pro 10th Mountain Division byla schválena 7. ledna 1944. Modré pozadí nášivky a zkřížené rudé bajonety jsou symbolem pěchoty. Bajonety rovněž tvoří římské číslo "X" (10), reprezentující číslo jednotky. Celkový tvar nášivky má znázorňovat sud se střelným prachem, vyjadřující explozivní sílu divize. Všechny použité barvy (červená, bílá, modrá) tvoří trikoloru státu.
Oblouček se slovem "MOUNTAIN" je nedělitelnou součástí znaku, vypovídá o bojovém zaměření jednotky.

ramecek
Copyright © 10th Mountain Division KVH | Design by Mich@el, Web by Codel
ramecek
ramecek
ramecek
USAREUR(cz)

ramecek